Бухгалтерская отчётность

Документы: 
ВложениеРазмер
Файл spravka_o_nalichii_imushchestva_i_obyazatelstv_na_zabolansovyh_schetah.xlsx30.7 КБ
Файл Balans_GOSUDARSTVENNOGO_MUNICIPALNOGO_UChREZhDENIYa.xlsx36.9 КБ
Файл OTChET_O_FINANSOVYH_REZULTATAH_DEYaTELNOSTI_UChREZhDENIYa.xlsx71.51 КБ
Файл OTChET_O_DVIZhENII_DENEZhNYH_SREDSTV_UChREZhDENIYa.xlsx47.99 КБ
Файл Svedeniya_o_dvizhenii_nefinansovyh_aktivov_uchrezhdeniya.xlsx44.92 КБ
Файл f.0503721.xlsx71.08 КБ
Файл f._0503730.xlsx36.29 КБ
Файл f._0503737.xlsx69.89 КБ
Файл f._0503762.xlsx56.65 КБ
Файл f._0503766.xlsx57.52 КБ
Файл f._0503769.xlsx37.34 КБ
Файл Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2021_po_forme_0503295_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_0503295.xlsx57.69 КБ
Файл Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2021_po_forme_0503710_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_0503710_Vvod_dannyh._Detalizirovannyy_KBK.xlsx23.05 КБ
Файл Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2021_po_forme_0503721_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_0503721_1.xlsx70.89 КБ
Файл Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2021_po_forme_0503723_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_0503723.xlsx47.75 КБ
Файл Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2021_po_forme_0503725_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_0503725_Vvod_dannyh._Detalizirovannyy_KBK.xlsx17.77 КБ
Файл Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2021_po_forme_0503730_Spravka_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_0503730_Spravka.xlsx28.4 КБ
Файл Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2021_po_forme_0503730_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_0503730.xlsx36.53 КБ
Файл Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2021_po_forme_0503737_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_0503737.xlsx69.17 КБ
Файл Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2021_po_forme_0503738_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_0503738.xlsx67.59 КБ
Файл Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2021_po_forme_0503760_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_0503760_Tablicy.xlsx56.25 КБ
Файл Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2021_po_forme_0503766_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_razrez_5.SubsidiyaInyeCeli_0503766.xlsx19.59 КБ
Файл Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2021_po_forme_0503768_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_0503768.xlsx44.55 КБ
Файл Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2021_po_forme_0503769_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_0503769_Vvod_dannyh._Detalizirovannyy_KBK.xlsx38.73 КБ
Файл Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2021_po_forme_0503771_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_0503771_Vvod_dannyh._Detalizirovannyy_KBK.xlsx14.47 КБ
Файл Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2021_po_forme_0503773_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_0503773_1._Izmenenie_ostatkov_valyuty_balansa.xlsx22.29 КБ
Файл Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2021_po_forme_0503775_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_0503775_Vvod_dannyh._Detalizirovannyy_KBK.xlsx20.85 КБ
Файл Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2021_po_forme_0503779_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_0503779.xlsx56.93 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2022_po_forme_0503730_Spravka_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_.xls62.5 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2022_po_forme_0503730_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_.xls81.5 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2022_po_forme_0503737_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_razrez_2.SobstvennyeDohody.xls87 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2022_po_forme_0503737_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_razrez_4.SubsidiyaGoszadanie.xls103 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2022_po_forme_0503737_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_razrez_5.SubsidiyaInyeCeli.xls84 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2022_po_forme_0503721_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_.xls87 КБ
Иконка PDF Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2023_po_forme_0503721_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_.pdf369.05 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2023_po_forme_0503730_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_.xls71.5 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2023_po_forme_0503730_Spravka_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_.xls45.5 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2023_po_forme_0503737_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_razrez_2.SobstvennyeDohody.xls102.5 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2023_po_forme_0503737_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_razrez_5.SubsidiyaInyeCeli.xls99.5 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2023_po_forme_0503737_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_razrez_4.SubsidiyaGoszadanie.xls103 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2023_po_forme_0503737_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_razrez_2.SobstvennyeDohody.xls102.5 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2023_po_forme_0503779_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_.xls72.5 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2023_po_forme_0503779_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_razrez_05.SubInyeCeli.xls72.5 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2023_po_forme_0503779_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_razrez_04.SubGoszadanie.xls72.5 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2023_po_forme_0503779_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_razrez_02.SobstvennyeDohody.xls72.5 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2023_po_forme_0503723_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_.xls101.5 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2023_po_forme_0503768_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_.xls101 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2023_po_forme_0503768_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_razrez_5.SubsidiyaInyeCeli.xls101 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2023_po_forme_0503768_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_razrez_4.SubsidiyaGoszadanie.xls101.5 КБ
Иконка электронной таблицы Office Pervichnyy_otchet_ot_01.01.2023_po_forme_0503768_kontragenta_MU_Cetr_Yunost_razrez_2.SobstvennyeDohody.xls101 КБ